image
Publisert den 23.06.2021

Erfaringene fra pandemien kan vi ikke la gå fra oss! Derfor har Tro & Medier utviklet en spørreundersøkelse hvor målet er å finne ut hva koronatiden har gjort med menighetslivet og troen vår. Ved å svare på denne korte undersøkelsen har du mulighet dele dine erfaringer og være med på å forme fremtidens kirke. 

Mye tyder på at fremtiden blir en hybrid hvor det mellommenneskelige og det digitale går hånd i hånd. Derfor jobber Tro & Medier i kulissene med digitale produkter som vil styrke disippelgjøring og hjelpe oss til å formidle Guds Ord til nye generasjoner på unike måter, og de trenger å lære fra dine erfaringer.

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen 

TAKK for at du hjelper til med å forme fremtidens kirke!

tilbake