Publisert den 18.06.2021

Bilde

Årlig formidler vi ca. 14,5 millioner kroner til støtte og utvikling av organisert opplæring i menigheter og lokallag i våre medlemsorganisasjoner, og Pinsebevegelsen er faktisk den største brukeren av våre tilskuddsordninger. Det er enkelt å søke og mye mer å hente.

 

Så hvorfor ikke la K-stud hjelpe deg og din menighet til å skape gode læringsarenaer for troen og livet, og realisere Pinsebevegelsens visjon om å se «menigheter og mennesker som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle»?

 

 

«Det er enkelt å søke og 

mye mer å hente.»

 

Enten du er pastor, menighetsleder, administrator, virkegrensleder, lovsangsleder, ungdomsleder eller tentroleder, skal du vite at det er mulig å søke og motta pengestøtte til all den organiserte voksenopplæringen (14+) dere driver i menigheten.

Det kan være bibelgrupper, cellegrupper og andre typer smågrupper, eller ulike former for kurs: tentro, bibelseminar, språkkurs, Alphakurs, babysang, lovsang, kor- og bandøvelser, korps, dans, drama, musikal, media og teknikk, ledertrening, bibelseminar, leirer og studieturer.

Og det gis ulike former for tilskudd, som ordinært timetilskudd, tilretteleggingstilskudd ved særlige behov, og, spesielt for året 2021, et kompensasjonstilskudd for løpende kostnader ved avlysning eller avbrudd denne våren, og ekstratilskudd til alle som søker og får støtte denne høsten. Dette gjør vi for å motivere til re-start og fortsatt opplæring, og som kompensasjon for den krevende tiden som ligger bak.

Nå vet du hvilke muligheter du har.

 

Bilde

 

PÅL KR. HELMERSEN er engasjert av K-stud for å følge opp lokale menigheter.
Du vil høre fra oss, men du kan gjerne kontakte Pål Kr. direkte på tel: 458 35 635 eller epost for en hyggelig veiledning.

Du kan selvsagt også kontakte kontoret på tel: 400 00 510.

Håper å høre fra deg!

 

Les mer om K-stud og tilskuddsmulighetene her: www.k-stud.no

Bilde

tilbake