image
Publisert den 21.04.2021

Pinsebevegelsen har de seinere år vært gjennom en spennende reise med mange positive endringer. Med Sigmund Kristoffersen i spissen, har lederrådet siden 2010 jobbet målrettet med 2020-målene. Nå har Pinsebevegelsen gjennomført et spennende lederskifte hvor det visjonære bilde mot 2030 skal tegnes. Som nytt lederskap har vi derfor i 2020 jobbet med mål og fokusområder inn i et nytt tiår for Pinsebevegelsen. Mye av dette ble presentert på Led 20.

Et grep vi nå gjør er å samle alt arbeid rettet mot den lokale menighet i en avdeling kalt «Pinse menighetsliv». Blant de tilbud vi etablerer, er menighetsveiledning til menigheter som har behov for revitalisering.

Vi vet at mange har slitt med synkende medlemstall og økt gjennomsnittsalder. Vi vet at mange menigheter strever med å beholde og/eller tiltrekke seg yngre mennesker. Vi vet at flere menigheter strever med å rekruttere både frivillige og ansatte som medarbeidere. Noen menigheter er rådville og vet ikke veien videre. Ambisjonen vår er å tilby veiledning og hjelp til alle menigheter i landet som ønsker hjelp. Vi ønsker å være lokalmenighetens partner og beste venn i å veilede gjennom nødvendige endringsprosesser som fører til vitalisering, livskraft og framtid.

For å gripe tak i vår felles utfordring, mener vi det er behov for et bredt mannskap av erfarne og dyktige menighetsledere som yter stor grad av tillit til Pinsebevegelsen. Derfor har vi i 2020 samlet og sertifisert 35 menighetsveiledere som er sentrale i Pinsebevegelsen og har lang erfaring i vår bevegelse. Disse står nå klar til å gjøre en innsats ovenfor menigheter som ønsker hjelp utenfra.

 

Fase 1: Be og «Bank på»

Be og bank på...

Ordet vi fikk i planleggingen av Pinse revitalisering var Matteus 7:7. Her oppfordres vi til å både BE, LETE og BANKE PÅ. Letearbeidet har vi gjort ved å kartlegge hvilke menigheter som har revitaliseringsbehov. Menighetsveilederne har nå bedt for menighetene de har på sin liste, tatt kontakt og gjennomført en enkel kartlegging. Målet med fase 1 er å avklare om menigheten ønsker hjelp utenfra.

 

Fase 2: Bli kjent

Målet med fase 2 er å presentere tilbudet og legge tilrette for å etablere kontakt for et eventuelt videre samarbeid. 35 menighetsveiledere har til nå vært i kontakt med over 100 menigheter med informasjon og tilbud

 

Fase 3: Sette fokus på nasjonal ordning i lys av ny lov om tros- og livssynssamfunn.

50 menigheter har allerede tilsluttet seg ordningen, og flere er i prosess. Det er viktig at alle får oppleve et sterkt «VI» i Pinsebevegelsen. I fellesskap legger vi tilrette for gode administrative og praktiske ordninger, samtidig som vi sammen skal fullføre det som er vår hovedoppgave, nemlig å bygge kirke og gjøre Jesus synlig.

Et større «VI» handler om at menighetene kan lene seg inn mot storfellesskapet og de tilbud som finnes både av konferanser (Led) og fellesskapstilbud (pastor- og lederfellesskap i regionen). Det er mye sunnhet og helse i det å stå sammen, utveksle ressurser og backe hverandre som kollegaer og trossøsken. Få ting er mer regulerende for sunnhet enn å bryte isolasjon/ alenegang og lene seg på bredden av pinsefellesskapet.

Er det slik at dere ikke har blitt kontaktet i denne omgang, men likevel ønsker mer informasjon så send oss en e-post på menighetsliv@pinsebevegelsen.no

tilbake