image
Publisert den 18.08.2021

22.–23. OKTOBER 2021 skrives det nok en gang misjonshistorie. Så langt vi kjenner til, har det aldri tidligere skjedd i Norge at hele 26 (!) misjonsorganisasjoner, bevegelser og enkeltmenigheter går sammen om å arrangere en misjonskonferanse som utelukkende har fokus på verdens unådde folkeslag. 

Sammen med Asialink, Troens Bevis og Credokirken i Bergen tok IBRA Media Norge for en tid tilbake initiativ til det som senere skulle hete M28-konferansen. Navnet M28 refererer til Matteus kap.28 der vi finner misjonsbefalingen.

M 28-konferansen er en nasjonal mobilisering for å bevisstgjøre og påminne kristne i Norge om vårt aller største og viktigste oppdrag, nemlig verdens unådde. Ifølge Joshua Project finnes det i dag 3,23 milliarder (42,5%) unådde og minst nådde mennesker på jord. Samtidig finnes det kun noen hundre folkegrupper med en viss størrelse som er totalt unådde. Oppdraget er derfor fullt mulig, men det krever en klar bevisstgjøring, noe som oppfordrer og inspirerer til handling.

Arrangører i 2021 er IBRA Media Norge, Troens Bevis, AsiaLink, Credokirken Bergen, Tent, Israelmisjonen, BlitzPartner, Gå Ut Misjon, Salt & Glocal, IMI-kirken, Wycliffe, Frontiers, Frikirken, Norme, Uio, Normisjon, Åpne Dører, Evangelisk, Orientmisjon, NLM, Norea Mediemisjon, Pinse Misjon, DFEF, IMF, NMS, Misjonskirken Norge og Foursquare Norge.

 

Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt.28.18-20.

 

tilbake