image
Publisert den 22.02.2021

KOPINOR

Gjennom en Kopinor-avtale kan ansatte og tillitsvalgte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

For trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd gjelder avtalen de trossamfunn/menigheter som ved erklæring skriftlig har tilsluttet seg avtalen.
Hele avtalen 
finner du her

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte og andre med særlig tilknytning til virksomheten. Kopiering kan skje til intern bruk i virksomheten og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres. (Prisen beregnes pt til 14,942 kr pr medlem pr år)

 

TONO

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet. Dersom et arrangement med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse.

Kirkekonserter uten religiøs forkynnelse beregnes etter konsert-tariffene, ut ifra billettinntekter eller antall publikum ved gratiskonserter. Kollekt regnes ikke som inngangspenger/billettsalg, og trengs ikke meldes inn.

Enkeltarrangement kan søkes her.

 

TONO har strømmetilbud til menigheter som ikke ønsker å betale stykkpris for direktesendte nettgudstjenester. her er har nå fått et nytt, enkelt og fleksibelt tilbud fra TONO

TONO har nå gitt et nytt midlertidig covid-19-fritak for digitale gudstjenester frem til 1. juni. Dermed trenger menigheter som direktesender gudstjenester kun huske på én ting når det gjelder TONO; å rapportere hva som blir fremført. Du kan lese mer her

 

Gudstjeneste- og musikkandaktrapporter skal fylles ut av menigheten, og sendes inn til TONO hvert kvartal.

  Rapporteringsskjema for gudstjeneste

  Rapporteringsskjema for musikkandakt

  Rapporteringsskjema for konserter/live-arrangementer (fylles ut halvårlig)

For musikkfremføring som faller utenfor avtalen eller mer info, kontakt TONO direkte på marked@tono.no.

 

MPLC

(Motion Picture Licensing Company Norge AS)

 

Når audiovisuelt innhold, enten det dreier seg om film eller TV-programmer på DVD/Blue-ray, streaming, kringkasting, betalings TV eller VOD (video on demand) blir anvendt utenfor det private hjem, karakteriseres det som en offentlig visning. Det kreves dermed en klarering for ikke å krenke Åndsverkloven.

MPLC® lisensierer offentlige visninger - retten til å se audiovisuelt innhold på offentlige steder, blant annet møtelokaler, kirker, aktivitetssentre, skoler, fritids/ungdomsklubber mm.

 

Du kan finne ut mer og sende inn forespørsel eller bestille lisens her

Lenke til åndsverkloven på Lovdata

tilbake