image

Koronapandemien har snart vart i ett år her i landet, og det svinger litt fram og tilbake hva smittetrykk og tiltak angår. Vi har hørt med hovedpastor i Betel Trondheim, Frank Erlandsen, om hvordan de har løst restriksjonene.

- Jeg er overbevist at kirken og våre gudstjenester er viktige for helse og sunnhet, håp og framtidstro for mange mennesker. Gudstjenestene er en port til håp og tjener til oppmuntring og trosstyrkende næring fra Guds Ord, sier Erlandsen. - Nå sier restriksjonene at vi kun har lov å samle 10 personer til gudstjeneste. Da kjører vi kun live online gudstjenester på våre digitale kanaler. Vi har to gudstjenester - en på norsk og en på engelsk. Vi bruker redusert og enklere opplegg, men har flere innom på disse enn når vi møtes fysisk i Betel. 

Betel arrangerer søndagsskole ute i naturen hvor foreldrene kommer sammen med sine barn. - Det er meget viktig og skaper glede og entusiasme, mener Erlandsen. - Mennesker lengter etter å møtes, og kirke er å møtes. Masse vinteraktiviteter setter en god ramme rundt deling av Guds ord til barn og voksne. I tillegg har vi hatt live interaktiv søndagsskole på Teams og ferdiginnspilte sendinger på YouTube med vår dyktige barne- og familiepastor. 

Når det gjelder ungdomsarbeidet, har Betel valgt å ha møtene «Unite» på ZOOM i tillegg til bruk av Instagram og personlig oppfølging av ungdommene. Kahoot og andre interaktive aksjoner brukes i arbeidet for ungdommene. Konkurransepremier kjøres ut og overrekkes på døren til vinnerne, og det blir da også et kontaktpunkt.

Til stor begeistring for både foreldre og konfirmanter startet Tentro opp igjen forrige uke. - Ingen ønsker det samme som i fjor med avlysninger og utsettelser. Londontur går ikke i år, og ble også avlyst i fjor. Vi jobber med et alternativt opplegg innenlands, forteller Erlandsen. 

Seniorarbeidet drives nå forsterket som diakonal besøkstjeneste, som gir både fellesskap og praktisk hjelp. I tillegg er telefonen flittig i bruk, og denne uken sender de ut fysiske postkort som oppmuntrende støtte og hilsen til de eldre, som ikke alle er så «digitalisert».

Erlandsen forteller at staben for tiden møtes på digitale plattformer, men at de også har gleden av å møtes fysisk av og til. Nylig møttes de for praktisk innsats med oppussing i bygget. - Det blir som teambuilding og samtidig oppgradering av bygget. Men gjennomgående praktiserer vi hjemmekontor. 

Vanligvis møtes forsamlingen i Betel til bønneuke en gang i året med besøk av Stefan Salmonsson. I år var ikke det mulig, men Bønn21, ble lagt til ZOOM og ble en suksess, i følge Erlandsen. - Det var så bra at vi utvidet med en uke ekstra! Det har vi ikke gjort tidligere. Alt vi gjør er naturligvis innenfor regelverket fra helsemyndighetene og i samsvar med både regjeringens og lokale myndigheters tiltak.

 

 

tilbake