image
Publisert den 20.01.2021

Har du glemt å søke støtte til kurs og grupper, kor og band som ble avsluttet i 2020?

 

Fortvil ikke! Vi har mye midler igjen. Send inn søknaden så snart som mulig. Absolutt siste frist er den 1.februar 2021.

 

All type organisert opplæring kan få tilskudd: 

Bibelgrupper, cellegrupper, norskkurs, Alpha kurs og grupper, lederkurs, bibelseminar, flerkulturelle dialoggrupper, babysang, kor, musikal, lovsangsteam m.m. 

 

Hvem kan søke nå? 

  • Alle kurs og grupper som avsluttet sitt opplegg/tema/studieplan i 2020
  • Hvis dere startet et opplegg i 2020 og fullfører det i 2021 skal dere vente med å søke til dere har avsluttet. Unntak: se de to neste kulepunktene
  • Kor og andre sang- og musikkgrupper bør søke etter hvert semester/halvår. 
  • Det samme kan dere som bruker et opplegg som følger kirkeåret. 
  • Konfirmant/tentro grupper skal søke etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Dere som følger skoleåret, må derfor søke til våren.

 

Hva slags tilskudd kan man få?

 

  • Kurs og sang/musikk/drama får i år 105 kr pr gjennomført kurstime 
  • Bibelgrupper, cellegrupper o.l. får i år 70 kr pr gjennomført time.  
  • Har dere hatt digital opplæring? Da er satsen 130 kr for kurs og 90 for grupper (midlertidig sats kun for 2020)

NB! Skriv under andre opplysninger hvor manga av timene som var digitale. 

 

I tillegg kan dere søke om ekstra tilskudd til felles konfirmasjonsundervisning og til merutgifter ved tilrettelegging av opplæringen.

 

Hvordan søke?

Du søker om tilskudd i MineKurs. (Husk at det er denne portalen du skal bruke nå, ikke den nye!) 

Du kan lese om tilskuddsordningene her

 

Ta kontakt med K-Stud på epost om du har spørsmål!

 

tilbake