image

Det siste året har Høyskolen for teologi og ledelse tilbudt flere fag gjennom digital undervisning, og det skal de fortsette med. Våren 2021 kan du ta det nye faget "Pinsekarismatisk teologi og historie" hjemmefra. 

Faget gir en grundig innføring i pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie, teologi og utbredelse globalt og i Norge. I dag finnes det mer enn 600 millioner pinsekarismatiske kristne, og du vil få god oversikt over hvem disse er, hva de tror og praktiserer, og samtidig fordype deg i et selvvalgt tema. Læreren i faget er Rakel Ystebø Alegre, og i tillegg vil flere gjester delta i undervisningen.

Rektor Arne Mella kommenterer:

«Vi er glade for å kunne tilby dette faget digitalt til våren, samtidig som vi planlegger for en større tilstedeværelse i Vestlandets hovedstad fra høsten av. Vi tror faget vil engasjere og nå ut bredt i hele Norge. Faget belyser noen lange linjer og sammenhenger som mange vil være interessert i å få grep om.»

Rakel Ystebø Alegre har skrevet sin doktorgrad om T. B. Barratt og den tidlige pinsebevegelsen. «Jeg gleder meg til at flere tar del i og blir mer bevisst på hvor vi kommer fra og hva som har formet oss som pinsekarismatiske kristne i dag. Selv om vi hører til en ganske ung bevegelse, har vi en rik arv som er både spennende, inspirerende og lærerik.»

Du kan lese mer om de praktiske tingene rundt undervisningen i «KRI 1230 Pinsekarismatisk teologi og historie» her, og mer spesifikt om faget i emnekatalogen her.

tilbake