image

«Hva er da et menneske?»

26. mai vedtok Stortinget flere endringer i Bioteknologiloven. Endringene gjør det tillatt å bruke flere teknologier enn før, som f.eks assistert befruktning for enslige, eggdonasjon og tilbud om ultralydundersøkelse før uke 12. Dette gjør at ansvaret for den etiske tenkningen i praksis nå flyttes fra politikere til pasienter og publikum. Man må selv gjøre sine egne etiske valg.

I slutten av mai utga Norges Kristne Råd ressursheftet «Hva er da et menneske» til hjelp i etisk refleksjon om krevende spørsmål knyttet til bioteknologi. Heftet er et resultat av et omfattende arbeid i Norsk teologisk samtaleforum, et organ i Norges Kristne Råd.

Hilde Marie Øgreid Movafagh (t.v. bildet) er rektor for Metodistkirkens teologiske seminar og leder for Norsk teologisk samtaleforum. I forordet til heftet skriver hun: «De positive sidene av teknologien tar vi imot med takknemlighet. Samtidig står de samme bioteknologiske mulighetene i fare for å bli misbrukt, og det er her vi sammen med fagfolk, politikere, helsepersonell og teologer, må hjelpe hverandre å navigere på en god måte.»

Leder for Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, (t.h. bildet) håper at heftet vil bli gjort kjent i kirkene og at de kan sette etiske spørsmål på dagsorden slik at folk blir rustet til valg man kanskje plutselig kan bli stilt overfor. «Ingen skal måtte sitte alene med sitt livs dilemma», sier Hermansen.

Last ned heftet her

 

Foto: I slutten av mai publiserte Norges Kristne Råd et hefte om etisk refleksjon rundt bioteknologiske spørsmål. Nå håper lederen i Norsk teologisk samtaleforum, Hilde Marie Øgreid Movafagh (t.v.) og generalsekretæren i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, at heftet blir brukt i lokalmenigheter over hele landet. Foto: Lemma Desta/Norges Kristne Råd.

tilbake