image
Publisert den 02.10.2020

 

  • EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR FILADELFIAFORLAGET AS
  • EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR HELGELAND FOLKEHØGSKOLE

ONSDAG 21.10 KL 17.00

Sted: Pilestredet 27, I-blokka, (inn i gården v Filadelfia, St.Olavs gate 24, Oslo)

Felles registrering og konstituering
Begge møtene avvikles fortløpende etter konstitueringen

Agenda:

  1. Konstituering
    • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

 

Filadelfiaforlaget

2. Godkjenning av innkalling
3. Fremtidig organisering av Filadelfiaforlaget AS
4. Eventuelt
De som kan delta og stemme er menigheter og privatpersoner som er aksjonærer
i Filadelfiaforlaget AS.

Eventuelle spørsmål om generalforsamlingen kan sendes til post@frodeljones.com

 

Helgeland Folkehøgskole

2. Godkjenning av innkalling
3. Gjeldssletteaksjonen og endring av selskapsform

Eventuelle spørsmål om årsmøte kan sendes til redvald@helgelandfhs.no

tilbake