image

I midten av oktober samler rekordmange misjonsorganisasjoner seg i Bergen for å løfte fokuset på alle de folkeslag som ikke har hørt evangeliet. 

-Etter en vellykket start i fjor, blir det i år en ny Unådd-konferanse. Denne gangen samler det meste av norske misjonsorganisasjoner seg til mobilisering for verdens unådde, sier Glenn Tønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering. Nå har vi 16 arrangører, i fjor var vi fire, det er utrolig flott.

Blant hovedtalerne på den to dager lange konferansen er en av tallknuserne fra Joshua Project i USA, Dwain Frasier. Joshua Project jobber med å kartlegge alle verdens folkegrupper og i hvilken grad de er nådd med evangeliet.  Misjonsmobilisator og tidligere misjonær i Sør-Asia, Jeannie Marie, deltar også. I tillegg kommer Troens Bevis sin feltleder fra ett av Sørøst-Asias største land, som også er helt stengt for vestlige arbeidere.  Han har utviklet et unikt konsept som utruster nasjonale troende til å nå sine egne med evangeliet, med forbløffende resultater. Hele landsbyer kommer til tro og blir døpt i all hemmelighet.   

-Formålet med konferansen er å samle aktører som har fokus på unådde folkeslag slik at vi kan lære av hverandres erfaring, inspirere hverandre og samarbeide der det er naturlig. Alt dette gjør vi for å skape en bevissthet rundt de minst unådde folkeslagene i verden, sier Tønnessen.

Den 16. oktober blir det samling for ledere i Credokirken i Bergen, mens det lørdag den 17. blir åpent for alle som ønsker å delta. Konferansen har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen i Matteus 28. Påmelding: Unåddkonferansen.no.

Arrangørene er: AsiaLink, BlitzPartner, Credokirken, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, Frontiers, Gå Ut Misjon, IBRA Media Norge, IMI-kirken, Israelmisjonen, NORME, Normisjon, Salt & Glocal, Tent, Troens Bevis Verdens Evangelisering, Ungdom i Oppdrag, Wycliffe

tilbake