image

Over 110 ledere har meldt seg på og vil delta på Medarbeidersamlingen på Quality airport hotel, Gardermoen. Vårens samling ble avlyst av kjente årsaker som har rammet hele verden. Under kontrollerte former er det nå åpnet opp for å samles, og vi tror det, om mulig, nå er et enda større behov for å møtes som kolleger og medarbeidere.

Det er riktig at pinsebevegelsen er en menighetsbevegelse, men for at menighetene skal ha det godt, må også lederne ha det godt.

Samlet er vi et kollegafellesskap av pastorer og ledere som betjener menigheter over hele landet. Medarbeidersamlingene er til for denne gruppen.

Dette året skal vi se på de seks viktigste støttefunksjonene en leder har i livet sitt og hvordan vi muligens kan være slike personer for hverandre?


Det blir spennende foredrag, dyptpløyende gruppesamtaler og godt med tid til fellesskap.

 

Program torsdag og fredag

Rådsmøter og regionledersamling torsdag på dagtid
0900/1000 Møter i ulike råd
1300 Felles lunsj (for påmeldte)


Medarbeidersamling for pastorer og ledere

Torsdag
1600 Plenumssamling
1700 Kaffepause og mingel
1730 Plenumssamling og grupper
1830 Middag
1930 Kveldssamling
• Inspirasjon, lovsang og bønn
2100 Mingel, kaffe og kake

Fredag
0830 Plenumssamling
0930 Pause
0945 Plenumssamling og grupper
1030 Pause/utsjekk
1100 Plenumssamling
1145 Pause
1200 Plenumssamling
1300 Lunsj
1400 Plenumssamling
• Inspirasjon, lovsang og bønn
1500 Slutt

Vi minner også om at det er ekstraordinær generalforsamling for Filadelfiaforlaget og ekstraordinært årsmøte for Helgeland FHS i Pilestredet 27 I (Inn i gården ved Filadelfia) på onsdag ettermiddag.
 

Velkommen

tilbake