image

I forbindelse med erverv av eiendom og avhending av eiendom til ny gangsti innkaller Hedmarktoppen FHS til ekstraordinært digitalt årsmøte onsdag 9. september kl.1200.

Sakspapirer og lenke til det digitale møterommet kan menighetene få ved henvendelse til kontor@hedmarktoppen.no

Årsmøtet annonseres i KS, på Pinsbevegelsens nettsider og FaceBook samt til kjente epostadresser

 

For Hedmarktoppen FHS

Geir Byberg

tilbake