image

Vår partner ACAD i Kongo er i full sving med preventive tiltak i kampen mot korona-viruset. En stor utfordring i smittevernarbeidet er mye mistillit i befolkningen, falske nyheter, overtro og religiøse misoppfatninger, og derfor er det viktig at lokale ledere som nyter tillit i lokalbefolkningen får god opplæring og god forståelse for fakta om koronaviruset og om smittevern. Opplæring av kirkeledere er derfor en del av koronatiltakene som ACAD nå er i gang med. 

Globalt har det vært mye bekymring knytta til kapasiteten til helsesystemene i afrikanske land, og i Kongo har helsemyndighetene et omfattende samarbeid med kirkene. CELPA, vår søsterkirke  i Kongo, driver over 100 helseforetak i forskjellige størrelser, alt fra store hovedsykehus til små helseposter. Norske myndigheter har godkjent at deler av bistandsmidlene omdisponeres til korona-tiltak, og derfor kan vi nå være med på et krafttak for en del av CELPAs helseforetak. Alle CELPAs tre hovedsykehus, 11 mindre sykehus og åtte helsesentre skal nås nå i denne fasen. Helsepersonalet får opplæring om koronaviruset, smittevern, m.m., og helseforetakene får en pakke med nødvendig utstyr for beskyttelse og smittevern. 

CELPA har vært tydelige på at vi må gjøre det vi kan som mennesker – ta ansvar, ta hensyn, gjøre vår innsats – og så må vi ha tro til Gud som kan gjøre det vi ikke kan. CELPA oppfordrer til bønnekjeder i disse ukene, for land og folk, og Gud må se i nåde og beskytte og helbrede (2 Krøn 7:14-15). 

Ingrid Schärer Østhus, prosjektrådgiver i Kongo

 

Koronatiltak i Kongo

Opplæring av kirkeledere og diskusjon av hva som skal være kirkens respons

Bilde øverst: Dr. Armand, helsekoordinator i CELPA

 

tilbake