image
Publisert den 18.05.2020

Nesten alle 9. klassinger i hele Norge setter av flere timer i løpet av et år for å lære mer om Jesus, om livet og om de store spørsmålene. De sier ja til konfirmasjonsarbeidet som finnes i deres bygd og by, og vi er stolte av at en del av disse ungdommene får oppleve konfirmasjonsundervisningen tentro.

Tentro er vårt verktøy for konfirmantene og deres ledere. Et frikirkelig undervisningsopplegg med en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. Tentro ønsker å ta tak i tenåringenes hverdag og virkelighet, knyttet opp mot kristen tro.

Sammen med Thomas Neteland og Cornelia Lingås har vi den siste tiden jobbet med en revidering av tentro. Alt fra profil, uttrykk, kurs og innhold. Vi ønsker undervisning som er relevant for tenåringene og et verktøy som er enkelt å bruke for lederne. Det vil være ulike temaer for samlingene, sammen med leker, konkurranser, dypdykk i Bibelen og filmer.

Undervisningen vil være digital, men det trykkes også fysiske bøker som kan deles ut til elevene slik at dette blir noe de kan ta med seg videre inn i ungdomsårene. Her vil det være bibelleseplaner og tekster.

Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng for å være med på tentro. Dette er åpent for alle. Vi ønsker å gi tenåringene et solid grunnlag til å ta egne valg når det gjelder sin tro.

I en tentro-gruppe skal det være rom for å stille spørsmål, undre seg og dele fra sin hverdag. Og vår bønn er at de får se hvem Jesus virkelig er, og oppleve livet med Ham.  

Noe som vi fortsatt står ved er, at tentro skal hjelpe tenåringene til å oppdage, oppleve og til å skjønne det oppdraget Gud har gitt oss.

De skal få oppleve hvem Han er, de skal få oppleve noe av det Han har for oss og de skal få kjenne det på det oppdraget som er oss gitt.   

 

PBU

tilbake