image
Publisert den 08.06.2020

Årsmøtekonferansen 2020

vil i tråd med gjeldende retningslinjer fra myndighetene ikke være en fysisk samling, men bli avholdt digitalt tirsdag 9. juni.

Generalprøve for oppkobling mandag 8. juni kl 1230 og Årsmøtekonferansen tirsdag 9. juni kl 1000-1500

Konferansen vil bli avholdt på ZOOM og lenken til årsmøtekonferansen vil bli publisert her og i epost til dem som har sendt inn fullmaktsskjema

Lenke for oppkonling til ZOOM for generalprøve mandag 1230 og årsmøtekonferansen tirsdag kl 1000 finner du her

Dagsplan og tider for årsmøtekonferansen finner du her

Påmelding

Påmelding skjer ved innsending av FULLMAKTSSKJEMA 2020.word eller FULLMAKTSSKJEMA_2020.pdf Vær oppmerksom på at påmeldingsfrist er innen søndag 31. mai. Konferansen vil bli avholdt som møteløsning på ZOOM. Innkalling, fullmakter og møtedokumenter vil bli fortløpende lagt ut på denne siden.

Spørsmål til årsmøtesaker

skal sendes inn på forhånd, og senest innen tirsdag 2. juni kl. 1600. Det vil også være en mulighet til å stille oppklarende spørsmål skriftlig underveis i møtet. Stemmegiving gjøres digitalt i møtet via Google Forms. Alle lenker vil distribueres underveis i møtet.

Generalprøve

De som skal representere vil motta informasjon på epost og må være klar til å tre inn i møtet ved møtestart. Alle påmeldte vil få tilbud om en generalprøve på mandag 8. juni kl 1230 for å forsikre seg om at alt teknisk fungerer. Etter generalprøven vil vi være tilgjengelig for å hjelpe dersom noen opplever problemer med oppkobling og tekniske løsninger. Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte deltaker som er ansvarlig for å kunne koble seg til den tekniske løsningen når årsmøtekonferansen starter.

Alle årsmøtedokumenter

vil fortløpende bli lagt ut her på våre nettsider og hos de respektive fellestiltak.

 

 

 

Vedlagte lenke beskriver det lovmessige grunnlaget for å avvikle årsmøtet digitalt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/koronakrisen---midlertidig-adgang-til-digitale-moter/

For menigheter som ønsker å avvikle digitale årsmøter lokalt
Vedlegget nedenfor er bekreftelse fra Fylkesmannen i Innlandet, med kopi til andre fylkesmenn om at trossamfunn står fritt til å avvikle årsmøter digitalt

 Fylkesmannen om digitale årsmøter i trossamfunn.pdf

tilbake