image

Da er det igjen tiden for å oppdatere oversikten over Pinsebevegelsens misjonsarbeid. Vi henvender oss til alle landets pinsemenigheter/misjonskontakter i menighetene og organisasjoner med tett tilknytning til Pinsebevegelsen og ber om at dere fyller ut dette skjemaet så nøyaktig som mulig innen 25. april. Husk å lese forklaringstekstene godt, og dersom man har misjonsengasjement i flere land, fyller man ut for ett land av gangen. Svarene baserer seg på resultater/tall fra 2019.

Fyll ut skjemaet her

tilbake