image

Det står respekt av måten mange kiker tok utfordringen og gikk digitalt da samfunnet ble stengt ned.

Hva skjer med oss når vi blir mottakere på hjemmebane? I inkarnasjonen ble Gud menneske og vår tro er reell. Gudstjenestelivet har en fysisk virkelighet som gir mange uttrykk bl.a. gjennom møte mellom mennesker, forbønn, dåp og nattverdsfeiring
Det kristne fremtidsperspektivet er også fysisk.

I en virtuell virkelighet må vi øve oss i å praktisere en reell tro

 

Her finner du en hilsen fra Øystein Gjerme publiert 17. september. Det er fritt til å bruke den på menighetenes digitale plattformer

 

tilbake