image

Utvidet samarbeid mellom DFEF og Pinsebevegelsen

Følgende vedtak ble fattet i saken om DFEFs samarbeid med Pinsebevegelsen, med mer enn 2/3 flertall av DFEFs Landsmøte 2019:

Det vedtas en prøveperiode på tre år for samarbeidet mellom DFEF og Pinsebevegelsen (PB), med basis i følgende punkter:

  1. DFEF er invitert inn i PBs nettverk. DFEFs lokalmenigheter får med dette tilgang til alle ressurser innen PB, på lik linje med PB egne menigheter. Herunder stemmerett på BPs årskonferanse. (Tilsvarende DFEFs Landsmøte)

  2. De lokale menighetenes selvstendighet og frihet er grunnleggende både i DFEF og PB, hvor den lokale menighet er hjerte og motor. Menighetene står fortsatt fritt til å beholde betegnelsen DFEF som en del av sitt navn. Eventuelle endringer for lokalmenighetene blir bare, at de vil få felles informasjon og invitasjoner til fellessamlinger utsendt fra PB.

  3. Samarbeidet er en administrativ samordning av ressurser på nasjonalt plan. Så mange som mulig av dagens funksjoner og tjenester legges i prøveperioden til felles administrasjon med PB. MHU beholder en ansatt i administrasjonen, pluss bistandsansvarlig.

  4. DFEF menighetene fortsetter i prøveperioden å sende sitt administrasjonsbidrag til MHU. MHU betaler videre til PB vanlig «kontigent» for betalende medlemmer (kr. 73,- pr. medlem. «Konttngent» til misjon og bistand må eventuelt komme på et senere tidspunkt).

  5. I prøveperioden legges det til grunn at DFEFs bistandsprosjekter ivaretas og videreføres.

  6. DFEF Sttifelse opprettholdes som i dag.

  7. Solstrand, Oven, LEV Bibelskole og andre virksomheter innen DFEF fortsetter å fungere undersitt nåværende eierskap.

  8. Det gjøres en evaluering i god 6d før Landsmøtet 2022, som tar den endelige avgjørelsen på om samarbeidet skal bli permanent, og eventuelt føre fram 6l en fullstendig fusjon mellom de to bevegelsene. Det endelige vedtaket gjøres i henhold 6l DFEFs vedtekter.

tilbake