image

Dette blir en av mine siste signaturer som leder for Pinsebevegelsen før stafettpinnen går videre. Jeg er takknemlig for det jeg har fått lov til å være med på. Takknemlig for all støtte og omsorg, forbønn og oppmuntring. Takknemlig for å ha fantastiske folk å jobbe sammen med i alle disse årene. Uten dere hadde det ikke vært mulig å stå i denne tjenesten over så lang tid. 

 

Det har skjedd endringer og det har blitt igangsett endringsprosesser som jeg tror vil være viktige for menighetene og Guds rike på sikt. Selv om det finnes en iboende skepsis til endringer i de fleste mennesker vil fravær av endring og fornyelse i realiteten være en tilbakegang. Derfor er endringer nødvendige for utvikling og vekst selv om det kan medføre utfordringer. I naturen er endringer en naturlig del av de aller fleste prosesser. Alt som har liv vokser og utvikler seg.

 

Vi lever i en spennende, men også en krevende og utfordrende tid. I den senere tid har det frikirkelige miljøet opplevd et økende negativt fokus på klassisk kristendomsforståelse. For meg handler ikke fokuset og debatten om homofilt samliv, likekjønnet ekteskap, men om Guds ord. «La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte» (Kol 3,16). 

 

I mediene er det ofte perifere saker, blant annet homodebatten som journalistene er opptatt av. Det skaper et feil bilde av hva som er viktig for oss kristne. Det er ikke disse tingene vi først og fremst vil bli kjent for. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, elsket av ham og derfor viktige og verdifulle. «Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet…» (Ef 4,15). Vi skal stå for sannheten – Guds ord, men vi skal gjøre det i kjærlighet. Vi må ha mennesker i fokus, for vi er først og fremst forvaltere av Guds nåde. 

 

Jissakars sønner «forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre» (1. Krøn 12,32). Vi må mer enn noen gang forstå hvilken tid vi lever i. Vi trenger visdom, ydmykhet og være ledet av Den Hellige Ånd. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sak 4,6). Det skjer mye positivt arbeid av menighetene og fellestiltakene rundt omkring i landet som vi kan være stolte av. Sammen må vi være åpne, utadvendte og inkluderende menigheter og en bevegelse som i alt sitt mangfold gjør Jesus synlig for mennesker i kjærlighet og kraft. Vi må ikke glemme at Pinsebevegelsen har et profetisk mandat med fokus på Åndens kraft og liv, inn i vår tid.

Det skaper tro på framtiden.

Sigmund T. Kristoffersen

tilbake