image

Nasjonalt arbeider vi allerede med å finne gode løsninger for de menighetene som mister rettigheter til å være registrert som trossamfunn under ny lov om tros- og livssynssamfunn.
Når alle detaljer er avklart vil vi komme tilbake med endelige forslag til løsninger

Her finner du hele lovproposisjonen

tilbake