image

Som pastor og leder i mange år har jeg erfart hvor viktig det er å være tjener og se og bruke de menneskelige ressursene som finnes i menigheten. Vi er ledere i kraft av den nåde vi har fått av Gud. ”Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde” (1. Pet 4,10).

I løpet av de siste tiårene har oppfatningen om ledelse og lederrollen blitt endret hos mange. Vi har blitt påvirket av de ulike trendene som har vært opp gjennom årene. En ting er ledelsesfilosofi som beskrives i organisasjons- og næringslivet. Her har vi selvsagt mye å lære. Det viktigste er imidlertid hva Bibelen sier om lederskap. Guds Ord gir kriterier om både styring og hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Jesu og apostlenes undervisning om lederskap, relaterer direkte og indirekte til at en leder er en tjener. 

Ledelse skjer i et sosialt fellesskap mellom mennesker. Derfor er det utfordrende å lede og det kan lett bli konflikter i menigheter og organisasjoner. Å lede handler om å tjene og gjøre noe for andre mennesker. Ikke for å bygge sin egen posisjon eller realisere seg selv. Vi skal først og fremst skal være gode lagspillere for å bruke et uttrykk fra idrettsterminologien. Det dreier seg om laget. Skal et lag nå sitt potensiale og få gode resultater i idretten må hver spiller se bort fra sine personlige mål. Målet er viktigere enn rollen, og målet er klart for oss kristne: Guds rike skal bli synlig.

Bibelen viser klart at det å lede ikke er noe enmannsforetak. Jesus valgte ut tolv som skulle følge ham for å bringe evangeliet videre. Jesus sendte aldri ut noen alene på oppdrag, men opererte med enheter på to og to. (Luk 10,1-2, Matt 10,2-3). På pinsedag ”stod Peter fram sammen med de elleve” (Apg 2,14). Hva lærer dette oss? Jo, vi ser nødvendigheten av å stå sammen med andre mennesker i tjenesten for å oppnå viktige mål. På kort sikt kan det være mest effektivt å gjøre det selv, men ikke på lang sikt. Samtidig bringer det sunnhet og beskyttelse for lederen, lederskapet og menigheten.

Jeg har alltid vært opptatt av å bygge tjenestebasert lederskap i menigheten med utgangspunkt i tjenestegavene (Ef 4,11-12). Så langt jeg kan se fordrer tjenende lederskap en teambasert ledelse. Jo større utfordringene er, jo større er behovet for teamarbeid. Tjenestegavene utfyller hverandre i tjenesten, og de er viktige for å lede menigheten slik at den både blir sunn og har framgang.  

Gud, hjelp oss til å lede på en måte slik at mennesker får blomstre, og bli frigjort til tjeneste.

tilbake