image

Nyhetsbrevet for februar 2019 ligger i vedlagte pdf.fil.

Brevet inneholder blant annet info om medarbeidersamling for pastorer, innstilling fra valgkomitéen vedrørende utvidelse av lederrådet og ny leder i pinsebevegelsen.  

tilbake