image

Som det ble meldt i siste nyhetsbrev, kommer det her hjelp til å tilpasse menighetens personopplysninger i forhold til de nye personvernreglene.

Pinsekirken i Sandvika har gjort et godt arbeid som generøst deles med menighetene i Pinsebevegelsen i Norge

Pinsekirken i Sandvika ønsker at dokumentet “Personvern i PK, Mai 2018” kan være en ressurs for andre menigheter, og vi har derfor gitt Lederrådet rett til å distribuere dokumentet sammen med denne veilederen.

Dersom du ikke skulle ha fått e-post om denne kan du ta kontakt med oss på post@pinsebevegelsen.no
Ikke ta direkte kontakt med Pinsekirken i Sandvika, 
Datatilsynets nettsider har en mer generell omtale https://www.datatilsynet.no

tilbake