image

Vi ser mennesker
som i guds kjærlighet
og den hellige ånds kraft
gjør Jesus synlig for alle

tilbake