image

Vi ser menigheter og mennesker
som i Guds kjærlighet
og Den hellige ånds kraft
gjør Jesus synlig for alle

tilbake