Pressemelding fra DFEF og Pinsebevegelsen

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge ved Misjons- og Hjemmeutvalget og Pinsebevegelsen i Norge ved Lederrådet har vært samlet for samtaler om hvilken synergi vi i fellesskap kan oppnå. Vi vil anerkjenne at vi har en hundreårig historie, der vi har gått side om side som to parallelle bevegelser  både nasjonalt og internasjonalt. Vi har så sammenfallende tro, interesser og målsetninger at vi oppfatter tiden moden for å sette mål om å arbeide mot en felles fremtid. Vi starter de nødvendige prosesser i begge de eksisterende strukturer

Haldor Aasebø, De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge
Sigmund T. Kristoffersen, Pinsebevegelsen i Norge


tilbake