Sted: Oslo sentrum
Tid: 18. oktober 16.30-20.00. Arne Tord Sveinall fra Modum Bad 
Tema: «Hvilke farer utsetter vi oss selv og andre for i rollen som pastorer»

Nærmere annonsering av sted og servering


image
tilbake