image

Samtaleforum og Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse avholdes onsdag 7.og torsdag 8. juni i Filadelfia, Oslo
Nærmere program og årsmøtedokumenter vil komme fortløpende. Nytt av året er at årsmøtene konstitueres felles kl 10.00 og avholdes fortløpende frem til kl 15.00. Påmelding til alle samlinger på Checkin

Fullmaktsskjema for alle som skal være stemmeberettigede kan lastes ned sammen med årsmøtedokumentene

7. Juni
kl 16.00-21.00 Samtaleforum med enkel servering PÅMELDING

8. juni
kl 10.00-15.00 Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse 2017 
ca 12.30 lunsj PÅMELDING
kl 16.00-19.00 Fellesskapskveld med koldtbord

Sted: Filadelfiakirken, Oslo, St. Olavs gate 24

PÅMELDING VIA CHECKIN - vil komme i løpet av få dager


Årsmøtedokumenter publiseres fortløpende nederst på denne siden

Det avholdes Samtaleforum og årsmøter for Pinsebevegelsens fellestiltak
Onsdag 7. juni 
1300 Regionledersamling 
1600 Samtaleforum med enkel servering  

Torsdag 8. Juni          

0900 Åpen dør
1000 Velkomst v/Sigmund T Kristoffersen 
Konstituering av årsmøtekonferansen

• Samtaleforum med årsmøte for Pinsebevegelsen i Norge
• PBU
• PYM 
• Evangeliesenteret
• Sandvik FHS 
• Filadelfiaforlaget 
• IBRA 
• Hedmarktoppen 
• TV Inter Norge 

1600-1900 Fellesskapskveld med koldtbord 

Saksdokumenter til Samtaleforum og årsmøter vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Spørsmål til årsmelding, regnskap, budsjett og valg skal være sendt til gjeldende fellestiltak senest 1 uke før årsmøtedagen slik at svar kan være forberedt.

Påmelding til Samtaleforum, Årsmøtekonferansen og felles måltider skjer her via Checkin innen onsdag 31. mai

Hver enkelt deltaker har selv ansvar for overnattingen. 
Vi anbefaler Smarthotel vegg i vegg med Filadelfia. 
Ved individuell bestilling og betaling, er det enklest at deltagerene sender en e-post til post.oslo@smarthotel.no og oppgir «Filadelfia» som referanse.
Andre hoteller i umiddelbarnærhet er Radisson, Thon og Scandic.

Alle deltakere må melde seg på for å delta i måltidene

 

Felles servering

Samtaleforum onsdag Baguetter, te og kaffe kr 160
Årsmøtekonferansen torsdag frukt, kaffe/te og lunsj inkludert i påmeldingen (dekkes av fellestiltakene)

Koldtbord te og kaffe kr 390

Ta kontakt med Jan Eilert Aakre mob 40 41 30 43 om det er spørsmål

tilbake