image

PÅMELDINGEN ER ÅPNET

Samtaleforum og Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse avholdes mandag 4.og tirsdag 5. juni i Filadelfia, Oslo
Nærmere program og årsmøtedokumenter vil komme fortløpende. Årsmøtene konstitueres felles kl 10.00 og avholdes fortløpende frem til kl 15.00. Påmelding til alle samlinger på Checkin

Fullmaktsskjema for alle som skal være stemmeberettigede legges ut sammen med årsmøtedokumentene


4. Juni
kl 16.00-21.00 Samtaleforum med enkel servering


5. juni
kl 09.30 Åpen dør
kl 10.00-15.00 
Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse 2017 
ca 12.00 lunsj 
kl 16.00-19.00 Fellesskapskveld med koldtbord

Sted: Filadelfiakirken, Oslo, St. Olavs gate 24

PÅMELDING VIA CHECKIN HER


Årsmøtedokumenter publiseres fortløpende nederst på denne siden

Det avholdes Samtaleforum og årsmøter for Pinsebevegelsens fellestiltak
Mandag 4. juni 
1200 Regionledersamling 
1600 Samtaleforum med enkel servering  
Dokument

Tirsdag 5. Juni          

0930 Åpen dør
1000-1500 Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse

Velkomst v/Sigmund T Kristoffersen 
Konstituering av årsmøtekonferansen
Fortløpende avvikling av de respektive årmøter

Lunsj ca kl 1200
• Samtaleforum med årsmøte for Pinsebevegelsen i Norge
• PBU
• Pinsemisjonen
• Evangeliesenteret
• Helgeland FHS 
• Filadelfiaforlaget 
• IBRA Media Norge
• Hedmarktoppen 
• TV Inter Norge 

1600-1900 Fellesskapskveld med koldtbord 
Olof Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, holder foredrag om 
«Kristen etikk som kommunikativ utfordring»


Saksdokumenter til Samtaleforum og årsmøter vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Spørsmål til årsmelding, regnskap, budsjett og valg skal være sendt til gjeldende fellestiltak senest 1 uke før årsmøtedagen slik at svar kan være forberedt.

Påmelding til Samtaleforum, Årsmøtekonferansen og felles måltider skjer her via Checkin innen mandag 28. mai

Hver enkelt deltaker har selv ansvar for overnattingen. 
Vi anbefaler Smarthotel vegg i vegg med Filadelfia. 
Ved individuell bestilling og betaling, er det enklest at deltagerene sender en e-post til post.oslo@smarthotel.no og oppgir «Filadelfia» som referanse.
Andre hoteller i umiddelbarnærhet er Radisson, Thon og Scandic.

Alle deltakere må melde seg på for å delta i samlinger og måltider

 

Felles servering

Samtaleforum mandag frukt, fingermat, te og kaffe kr 245,00
Årsmøtekonferansen tirsdag frukt, kaffe/te og baguette inkludert i påmeldingen (dekkes av fellestiltakene)

Koldtbord, mineralvann te og kaffe kr 350,00

Ta kontakt med Jan Eilert Aakre mob 40 41 30 43 om det er spørsmål

Pinsebevegelsen i Norge
Innkalling til Samtaleforum mandag 4. juni kl 1600-2100

Konstituering

Informasjon

Fremtidig organisering av Pinsebevegelsen i Norge
- Godkjenning av organisasjonskart
- Utvidelse av Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge

Pinsemisjonen

De Frie Evangeliske Forsamlinger

Samtale - Teologisk refleksjon - Bibelsyn

Dokumenter til Samtaleforum


Årsmøtedokumenter
Med unntak av PBU er det nok med ett fullmaktsskjema pr menighet/representant

OBS DET ER IKKE LAGT UT OPPDATERTE DOKUMENTER PR DD

Pinsebevegelsen i Norge

Pinsevennenes Barne- og ungdomsutvalg PBU

Pinsemisjonen

Hedmarktoppen Folkehøgskole

Helgeland Folkehøgskole

Filadelfiaforlaget AS

Årsmøtedokumenter til generalforsamlingen for Filadelfiaforlaget AS sendes til aksjonærene ved henvendelse på epost til rita@k-s.no

Evangeliesenteret

IBRA Media Norge

TV Inter Norge

tilbake