image

PÅMELDINGEN ER ÅPNET

Samtaleforum og Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse avholdes mandag 3. og tirsdag 4. juni på Hedmarktoppen FHS, Limhusvn 15, Hamar
Nærmere program og årsmøtedokumenter vil komme fortløpende. Årsmøtene konstitueres felles kl 10.00 og avholdes fortløpende frem til kl 15.30. 

Fullmaktsskjema for alle som skal være stemmeberettigede legges ut sammen med årsmøtedokumentene

3. Juni
kl 16.00-21.00 Samtaleforum med enkel servering
kl 21.00 Fellsskapskveld med tapasbuffet

4. juni
kl 09.00 Åpen dør og registrering
kl 10.00-15.00 
Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse 2017 
ca 12.30 lunsj 
kl 16.00 Middag før avreise

Sted: Hedmarktoppen FHS

PÅMELDING VIA CHECKIN HER


Årsmøtedokumenter publiseres fortløpende nederst på denne siden

Det avholdes Samtaleforum og årsmøter for Pinsebevegelsens fellestiltak
Mandag 3. juni 
1200 Regionledersamling 
1600 Samtaleforum med enkel servering  

Tirsdag 4. Juni          

0900 Åpen dør og registrering
1000-1600 Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse
ca kl 1230 Lunsj

Velkomst v/Sigmund T Kristoffersen 
Konstituering av årsmøtekonferansen
Fortløpende avvikling av de respektive årmøter


• Samtaleforum med årsmøte for Pinsebevegelsen i Norge
• PBU
• Pinsemisjonen
• Evangeliesenteret
• Helgeland FHS 
• Filadelfiaforlaget 
• IBRA Media Norge
• Hedmarktoppen 
• TV Inter Norge
• Pinsevennenes forkynnerfellessakp

 

1600 Middag før avreise 


Saksdokumenter til Samtaleforum og årsmøter vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Spørsmål til årsmelding, regnskap, budsjett og valg skal være sendt til gjeldende fellestiltak senest 1 uke før årsmøtedagen slik at svar kan være forberedt.

Påmelding til Samtaleforum, Årsmøtekonferansen og felles måltider skjer her via Checkin innen torsdag 30. mai kl 1600


Alle deltakere må melde seg på for å delta i samlinger og måltider, også styrerepresentanter og administrasjon!

 

Felles servering

Se påmeldingen på Checkin

Ta kontakt med Jan Eilert Aakre mob 40 41 30 43 om det er spørsmål

Pinsebevegelsen i Norge
Innkalling til Samtaleforum mandag 3. juni kl 1600-2100

Konstituering

Informasjon

Media

Samtale - Teologisk refleksjon - Helbredelse

Dokumenter til Samtaleforum


Årsmøtedokumenter
Med unntak av PBU er det nok med ett fullmaktsskjema pr menighet/representant

Fullmaktsskjema for samtlige årsmøter lastes ned og fylles ut

Pinsebevegelsen i Norge

Pinsevennenes Barne- og ungdomsutvalg PBU

  • Husk at det er lokallagene som sender representanter og skal signere fullmakter

    Agenda: 

Pinsemisjonen

Hedmarktoppen Folkehøgskole

Helgeland Folkehøgskole

Filadelfiaforlaget AS

Årsmøtedokumenter til generalforsamlingen for Filadelfiaforlaget AS sendes til aksjonærene ved henvendelse på epost til rita@k-s.no

Evangeliesenteret

IBRA Media Norge

TV Inter Norge

Pinsevennenes forkynnerfellessakp

tilbake