”Læren og livet - når etiske spørsmål blir utfordrende”

image

Teologisk refleksjonsgruppe (TRG) arbeider for tiden ut et dokument om samlivsetikk i sin helhet. I forbindelse med den prosessen vil Lederrådet i samarbeid med TRG arrangere teologiske samtaler omkring samlivsetikk.

I Samtaleforum i juni ble det samtalt om Pinsebevegelsens Bibelsyn. Olof Edsinger holdt også et foredrag om ” Kristen etikk og homofili som kommunikativ utfordring”.

I samtalene 7.-8. november vil det bli lagt vekt på hvordan vi som ledere og menigheter skal møte mennesker som lever annerledes enn det Guds ord beskriver som normgivende. 


Pinsebevegelsens Samtaleforum er vårt formelle forum hvor drøftelser og valg foretas. Her kan menighetsledere, barne- og ungdomsledere, eldste, forkynnere, misjonærer, pastorer og andre ansatte i menigheter og fellestiltak delta.

Program:
Onsdag Kl. 1600 - 2100
Torsdag kl. 0900 - 1500

Sted: Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen, Norge

Priser:

A. Påmelding til Samtaleforum pris per pers inkl severing og overnatting 2100.00
B. Kun onsdag 7. november inkl servering 750.00  
C. Kun torsdag 7. november inkl servering800.00/

Påmeldingen via checkin.no kan du gjøre her.

Har du tenkt deg på Samtaleforum, bestill så fort du kan, da det er begrensede plasser.

tilbake