Sted: Gardermoen Airport Hotel

Vi inviterer til en ny medarbeidersamling for pastorer og ledere – med tema «Karismatikk og nådegavebruk i Pinsebevegelsen» - og hvor vi spør hvordan vi forvalter nådegavene i vår tid. 

Påmelding:  https://www.checkin.no/event/17963/samling-for-pastorer-og-ledere-3-4-april-2019-karismatikk-forvaltning-av-naadegaver-i-vaar-tid

image
tilbake