Jens Petter Jørgensen vil delta på medarbeidersamling for pastorer onsdag 19 oktober fra kl 1530 til 2000. Samlingen blir i kantina i 4 etg tilknyttet Lederrådets kontorer i Pilestredet 27H Tema blir Ærlighetsteologi. I forbindelse med samlingen blir det servering kl 1700

Påmelding gjør du på CHECKIN via denne lenken

Jens Petter Jørgensen er skolelagssekretæren som startet OASE bevegelsen i Norge, og som ledet denne i mer enn ti år. Han har vært Frikirkepastor og arbeider i dag som menighetsveileder i Frikirka og lærer på Ansgar Teologiske Høyskole i Kristiansand. Jens Petter er en etterspurt forkynner innen bredden av det norske kirkelandskapet.

Jens Petter har skrevet flere bøker, blant andre ”Åndens gjerning i liv og tjeneste”, ”Mulighetens Gud”, ”Forandring” og ”Sterk nok til å være svak”. Tidligere i år kom biografien ”Sant om livet” om Jens Petter Jørgensen. Biografien forteller om en person som har hatt stort betydning for norsk kirkehistorie de siste førti årene.

Jens Petter talar sant om livet og er full av livsvisdom.

”De siste femten årene har vært preget av et sykdomsbilde som kunne parkert hvem som helst, men det faktum at han, etter min oppfatning, er mer åndelig vital og moden enn noen gang, er kanskje hans sterkeste vitnesbyrd” skriver Jon Arne Nygård i innledningen til biografien om Jens Petter.

I ett intervju med Jens Petter Jørgensen i avisen Vårt Land forteller han at han er ”opptatt av å forkynne hva det gode og vanskelige livet har lært ham om å være kristen og menneske”.


tilbake