Etter det som hart vært en lang og på mange måter uforståelig saksgang kan vi glede oss sammen med Hayley-Ruth og Even Holst over at familiegjenforening endelig har blitt godkjent. Takk til alle som har bidratt i denne perioden. Nå ser vi sammen med dem fremover til fellesskap og tjeneste i menigheten i Kongsvinger. Velkommen hjem Hayley

tilbake