image

Pinsebevegelsen har sammen med 36 kirkesamfunn og organisasjoner stilt seg bak utgivelsen av denne erklæringen

Vår tro på den treenige Gud forplikter oss til å bekjenne og forsvare Bibelens budskap om ekteskap, familie og barn.

Vi sier:

  • JA til Bibelen som kirkens forpliktende norm for tro og liv
  • JA til ekteskapet som Guds skaperordning for én mann og én kvinne. • JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning
  • JA til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor og far.
  • JA til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis. 

UTGIVERE

• Pinsebevegelsen i Norge • Normisjon • Norsk Luthersk Misjonssamband 
• Den Evangelisk Lutherske Frikirke • De Frie Evangeliske Forsamlinger • Misjonsforbundet
• Det Norske Baptistsamfunn • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) • Indremisjonsforbundet
• Oslo katolske bispedømme • Trondheim stift/Den katolske kirke i Midt-Norge • Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge
• NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering • Den Norske Israelsmisjon • Evangelisk Luthersk Nettverk • OASE • Ungdom i Oppdrag • Kvinner i Nettverk • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag • Norges Samemisjon • Den indre Sjømannsmisjon • Asia Link
• Kristent Nettverk • Foursquare Norge • Doulos-nettverket • Den nordisk-katolske kirke • Kristen Muslimmisjon • Til Helhet
• For Bibel og Bekjennelse (FBB) • Barn og Foreldrerett • JesusKvinner • Operasjon Mobilisering • Nettverk for Menn
• Aglow International Norge • Den lutherske kirke i Norge • Frontiers Norge
• Det evangelisk-lutherske stift i Norge • Stiftelsen MorFarBarn

Disse 36 organisasjonene og kirkesamfunnene står sammen som utgivere av erklæringen. Stiftelsen MorFarBarn (www.morfarbarn.no) har koordinert prosjektet.

Hver enkelt medutgiver støtter intensjonen og budskapet i denne erklæringen, men går ikke nødvendigvis god for alle enkeltformuleringer i dokumentet.

Brosjyrer kan bestilles ved å sende e-post til ekteskapserklaering@gmail.com eller SMS til 99 23 23 54. På www.morfarbarn.no finner man en PDF-utgave av brosjyren og mer info om prosjektet. Gaver til prosjektet og betaling for brosjyrer sendes til konto 3000.22.70028. 


Dokumentet kan i sin helhet lastes på linjen nedenfor

tilbake