image

Nyhetsbrevet for desember 2017 ligger i vedlagte pdf.fil.

Brevet inneholder info om Samtaleforum, høringssvar knyttet til forslaget om den nye trossamfunnsloven, ny personlov m.m.   

tilbake