Torsdag 21. mai ble 51 studenter graduert fra HLT. 

Høytideligheten ble ledet av rektor Karl Inge Tangen med god bistand fra kolleger og studenter. 


Dette ble en historisk dag! Studenter, familie, venner og stab var samlet til en flott markering som startet i Baptistkirken på skolesenteret og fortsatte med bevertning i høyskolens lokaliteter.

Terje Aadne og Jan Eilert Aakre representerte hhv Baptistene og Pinsevennene


tilbake