image

Pinsebevegelsens 2020 mål:

  • Vi vil se levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter.
  • Vi vil se 50 nye menigheter plantet for de som ennå ikke tror.

Fra 2011 til 2017 er det plantet 34 nye menigheter i Pinsebevegelsen.

Plant er Pinsebevegelsns lederråds redskap for å fremme og kvalitetssikre menighetsplanting i Pinsebevegelsen – og ledes av Fred Håberg.

Plant representerer også Pinsebevegelsen i den nasjonale Sendt-prosessen med mål om 400 nye menigheter i Norge innen 2025.

tilbake