image

Torsdag 07. februar

10:00 Åpen registrering

12:00 Lunsj

13:00 Åpningsmøte - Tro, kirke og samfunn. Min tro og mine verdier i møte med samfunnsbygging.

 • Ø. Gjerme og K.M. Bondevik

14:15 Pause

15:00 Sesjon I - Jesus synlig forvandler mennesker, forandrer samfunn

 • S. Kristoffersen og I. Ulfstein

16:00 Pause

16:15 Sesjon II - Hvordan utruste samfunnsbyggere?  

 • H. Håland

17:00 Middag

19:00 Kveldsmøte - Jesus forvandler mennesker

 • T. Åleskjær

21:00 Enkel kveldsmat

Fredag 08. februar

08:00 Frokost

9:00 Morgenmøte - Synlig lokal kirke

 • Jarle Råmunddal

10:15 Pause

10:30 Session I - Teologi og samfunnsengasjement - i går, i dag og i morgen

 • HLT

Pause

11:20 Session II - Teologi og samfunnsengasjement - i går, i dag og i morgen

 • HLT

12:00 Lunsj

14:00 Session III - Ulike sfærer belyses

 • I Hauges ånd - Ola Grytten
 • Utdanning - Vidar Lykkås  
 • Poltikk - Rebekka Ljosland  
 • Business - Daniel Siraj  

16:15 Pause

16:30 Samtaleforum

17:00 Middag

19:00 Kveldsmøte - Changemaker

 • Danielle Strickland

21:30 - Nettverkssamling ungdomsledere

                        

Lørdag 09. februar

08:00 Frokost

09:00 Morgenmøte - Kirken som utgangspunkt for samfunnspåvirkning

 • Alan Platt

10:15 Pause

10:30 Plenum - Barne - og ungdomkulturen: Kjenn den og påvirk den  

 • Alexis Lundh, Olof Edsinger, Danielle Strickland

12:00 Lunsj - Nettverkslunsj for barneledere og plant

14:00 Plenum - Ulike sfærer belyses

 • Helse og omsorg - Marie Aakre
 • Underholdning - Lisa Børud
 • Media - Tro og media / Jarle Haugland
 • Familie - John Arve Lunde

16:15 Pause

16:15 Teamsamling - Menighet for menighet

17:00 Middag

19:00 Kveldsmøte - Danielle Strickland

21:30 LOVSANGSFEST 

 

Søndag 10. februar

9:00 Frokost

10:30 Gudstjeneste - Danielle Strickland

12:00 Konferanse sluttPÅMELDING VIA CHECKIN  - Om det likevel skulle være vanskeligheter så er vi her for å bistå dere. Kontakt Lederrådet ved Jan Eilert Aakre, tlf. 40 41 30 43. Påmelding kan ikke skje direkte til konferansesenteret.

PRISER: Se checkin ovenfor.
Alle priser gjelder pr. person og er inkl. vann/kaffe/te hele dagen.