image

Torsdag  8. februar

10:00 Åpen registrering                        

12:00 Lunsj                        

13:00 Åpningsmøte - Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse/Jesus hele livet            

 • Sigmund Kristoffersen og Solveig Hegdal

14:30 Pause                        

15:00 Plenumssesjon I - Kom og se meg       

 • Andreas Hasseløy

15:45 Plenumssesjon II -  Kom og følg meg 

 • Øystein Gjerme

16:30 Middag og fellesskap                        

19:00 Kveldsmøte 

 • Daniel Alm

21:00 Enkel kveldsmat (ikke varmmat)

21:30 Mingel                        

          Led Lovsang  

Fredag  9. februar

08:00 Frokost

08:45 Morgenmøte - Gi det videre            

 • Alv og Margretha Magnus og Joakim og Beate Magnus

10:15 Pause                        

10:30 LÆR - Gi det videre             

 • Bente Sandtorp og Karl Inge Tangen                        

11:20 LÆR - Gi det videre

 •  Knut Tveitereid

12:00 Lunsj  

 

13:30 Samtaleforum

 • VALG             

14:00 Plenumssesjon  I - Kom og vær med meg

 • Andreas Hegertun

15:00 Pause                       

15:30 Plenumssesjon  II - Kom å bli i meg

 • Christoffer Svartdahl

17:00 Middag

19:00 Kveldsmøte

 • Jason Cask 
 • Presentasjon av nye menigheter i Pinsebevegelsen
 • Åpent kapell

21:30 Kveldsmat og mingel 

                        

Lørdag 10. februar

08:00 Frokost                        

09:00 Morgenmøte - Gi det videre            

 • Anne Gustavsen og David Hasseløy

10:15 Pause                        

10:30 STREAM                        

           Barneleder - Hvordan gjør vi barn til etterfølgere?

 • Vigdis Gjervoldstad og Kåre Skuland

           Ungdomsledere - Hvordan gjør vi ungdom til etterfølgere?

 • Sandra Bjørnø og Alex Botn

           Menighetsleder - Etterlysning - åndelige foreldre

 • Torbjørg Oline Nyli og Daniel Alm

           Lovsang - Lovsang

 • David Andre Østby og team 

            Plant

 • Jason Cask             

12:00 Lunsj                         

14:00 This is how we do it            

 • Jason Cask

14:30 Fra ikke-tro til moden tro på 90 minutter 

 • Øystein Gjerme                                 

16:00 Slutt/pause           

16:00 Team-samling                        

17:00 Middag            

19:00 Kveldsmøte

 • Egil Svartdahl

21:30 Kveldsmat og mingel 

 

Søndag 11. februar

8:30 Frokost                                    

9:30 Morgenmøte - Gi det videre            

 • Wiggo og Hans Martin Skagestad  

10:30 Pause                                    

11:00 Festmøte med nattverd

 • Jason Cask 

12:30 LunsjHvis du søker Led18 på Checkin.no vil  du finne all informasjon og priser du trenger. Om det likevel skulle være vanskeligheter så er vi her for å bistå dere. Kontakt Lederrådet ved Jan Eilert Aakre 40 41 30 43.

PRISER

KONFERANSEAVGIFT (Inkluderer 1 eks av konferanseboken for Led18 pr deltaker. Flere eksemplarer kan kjøpes i Hermons stand for kr 298,00)
Innen 31 oktober:
Konferanseavgift 1045,-
Innen 05. desember:
Konferanseavgift 1195,-
Etter 05. desember: 
Konferanseavgift 1690,-

OVERNATTING Inkluderer middag og kvelds ankomstdag samt frokost og lunch avreisedag. Måltider ut over dette på ankomst og avreisedag (ikke søndag) må bestilles ekstra. Priser pr person i de forskjellige romkombinasjoner

OBS: Etter 11. januar øker også romprisene på eventuelt ledige rom. Nye priser i parantes

Enkeltrom: 
1710 pr pers pr natt (1949)
Dobbeltrom: 
1320 pr pers pr natt (1465)
Trippelrom: 
1130 pr pers pr natt (1235)
Fire- til sekssengsrom: 
995 pr pers pr natt (1095)


DAGPAKKER Inkluderer konferanseavgift, lunch,middag og kvelds samt 1 eks av konferanseboken for Led17 pr deltaker. Flere eksemplarer kan kjøpes i Hermons stand for kr 249,00

Innen 31 oktober:
Dagpakke 975,-

Innen  05. desember:
Dagpakke 1095- pr dag 

Etter 05. desember:
Dagpakke 1490,- pr dag
          
Etter 11. januar:
Dagpakke 1590,- pr dag

Alle priser gjelder pr. person og er inkl. vann/kaffe/te hele dagen. Påmelding kan ikke skje direkte til konferansesenteret.

De som er registrert i et av PBUs tellende lokallag, får refundert 500 kr pr deltaker etter søknad til PBU etter konferansen.