image

Led 18 blir arrangert på Oslofjord 8.-11.februar 2018

Tema : «Jesus synlig gjennom lilvslang etterfølgelse»